Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування Дочiрне пiдприємство "Цветсервис"
2) організаційно-правова форма Дочірнє підприємство
3) код за ЄДРПОУ 24714282
4) місцезнаходження Україна, 25005, Кiровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Котляревського, 1
5) опис 1) форма участi емiтента -засновник; 2) вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100 %; 3) сума активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - 22263,67 грн.; 4) перелiк прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: - затверджувати Статут, вносити до нього змiни та доповненя (у тому числi зменшення та збiльшення статутного фонду); - визначати основнi напрямки господарсько-фiнансової дiяльностi, затверджувати рiчнi звiти та квартальнi фiнансовi плани, рiчний бюджет та план капiтальних вкладень; - брати участь в управлiннi справами Пiдприємства та здiйснювати контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю Пiдприємства, включаючи одержання iнформацiї про дiяльнiсть Пiдприємства; - затверджувати рiчнi результати дiяльностi Пiдприємства, а також звiти та висновки ревiзiйної комiсiї; - затверджувати договора та угоди на суму бiльше 250 000 грн. з урахуванням iндексу iнфляцiї; - затверджувати внутрiшнi документи та положення пiдприємства; - затверджувати або розривати договора оренди; - призначати та звiльняти посадову особу на посаду директора та укладати з ним контракт; - одержувати частину прибутку вiд дiяльностi Пiдприємства; - встановлючати порядок покриття збиткiв; - та iншi права, що не суперечать Статуту та чинному законодавству.


1) найменування Дочiрне пiдприємство "Цветмет"
2) організаційно-правова форма Дочірнє підприємство
3) код за ЄДРПОУ 32543070
4) місцезнаходження Україна, 54038, Миколаївська обл., м.Миколаїв вул.Привокзальна 1
5) опис 1) форма участi емiтента -засновник; 2) вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100 %; 3) сума активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - 24894,00 тис.грн.; 4) перелiк прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: - затверджувати Статут, вносити до нього змiни та доповненя (у тому числi зменшення та збiльшення статутного фонду); - визначати основнi напрямки господарсько-фiнансової дiяльностi, затверджувати рiчнi звiти та квартальнi фiнансовi плани, рiчний бюджет та план капiтальних вкладень; - брати участь в управлiннi справами Пiдприємства та здiйснювати контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю Пiдприємства, включаючи одержання iнформацiї про дiяльнiсть Пiдприємства; - затверджувати рiчнi результати дiяльностi Пiдприємства, а також звiти та висновки ревiзiйної комiсiї; - затверджувати договора та угоди на суму бiльше 250 000 грн. з урахуванням iндексу iнфляцiї; - затверджувати внутрiшнi докмуенти та положення пiдприємства; - затверджувати або розривати договора оренди; - призначати та звiльняти посадову особу на посаду директора та укладати з ним контракт; - одержувати частину прибутку вiд дiяльностi Пiдприємства; - встановлючати порядок покриття збиткiв; - та iншi права, що не суперечать Статуту та чинному законодавству.


1) найменування Дочiрне пiдприємство "Металл-сервис ПН"
2) організаційно-правова форма Дочірнє підприємство
3) код за ЄДРПОУ 31833968
4) місцезнаходження Україна, 65042, Одеська обл., м.Одеса, вул. Балтська дорога,23
5) опис 1) форма участi емiтента -засновник; 2) вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100 %; 3) сума активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - 296410,31 грн.; 4) перелiк прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: - затверджувати Статут, вносити до нього змiни та доповненя (у тому числi зменшення та збiльшення статутного фонду); - визначати основнi напрямки господарсько-фiнансової дiяльностi, затверджувати рiчнi звiти та квартальнi фiнансовi плани, рiчний бюджет та план капiтальних вкладень; - брати участь в управлiннi справами Пiдприємства та здiйснювати контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю Пiдприємства, включаючи одержання iнформацiї про дiяльнiсть Пiдприємства; - затверджувати рiчнi результати дiяльностi Пiдприємства, а також звiти та висновки ревiзiйної комiсiї; - затверджувати договора та угоди на суму бiльше 250 000 грн. з урахуванням iндексу iнфляцiї; - затверджувати внутрiшнi докмуенти та положення пiдприємства; - затверджувати або розривати договора оренди; - призначати та звiльняти посадову особу на посаду директора та укладати з ним контракт; - одержувати частину прибутку вiд дiяльностi Пiдприємства; - встановлючати порядок покриття збиткiв; - та iншi права, що не суперечать Статуту та чинному законодавству.