Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) серія ААБ №152431
3. Дата проведення державної реєстрації 29.07.1994
4. Територія (область)* Одеська область
5. Статутний капітал (грн) 73764
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

38.32 - ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ

46.77 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ

д/в - д/в

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
філія АБ "Південний"
2) МФО банку 328964
3) Поточний рахунок 26008301418
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
філія АБ "Південний"
5) МФО банку 328964
6) Поточний рахунок 26007302418001