Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Перекос Андрiй Федорович дIн № дIн, виданий дIн 06.12.2011 24 614 25.02643565967 24 614 0 0 0
Поповський Володимир Iллiч дIн № дIн, виданий дIн 06.12.2011 15 398 15.65601106231 15 398 0 0 0
Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна дIн № дIн, виданий дIн 06.12.2011 9 958 10.12485765414 9 958 0 0 0
Усього  49 970 50.8073044 49 970 0 0 0