Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Генеральний директор Поповський Володимир Iллiч КМ № 076873, виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 19.11.2002 06.12.2011 15 398 15.65601106231 % 15 398 0 0 0
Голова наглядової ради Хiлько Анатолiй Григорович КК № 667492, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 15.08.2001 06.12.2011 1 856 1.88709939808 % 1 856 0 0 0
Член наглядової ради Чекановська Ольга Сергiївна КМ № 043443, виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 06.08.2002 06.12.2011 14 0.01423458598 % 14 0 0 0
Член наглядової ради Пунько Валерiй Михайлович КЕ № 141003, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 14.02.1996 06.12.2011 528 0.53684724256 % 528 0 0 0
Член наглядової ради Музика Наталiя Миколаївна КЕ № 840099, виданий Iллiчiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi 24.10.1997 06.12.2011 14 0.01423458598 % 14 0 0 0
Член наглядової ради Голюк Андрiй Сергiйович КМ № 204723, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 22.03.2004 06.12.2011 14 0.01423458598 % 14 0 0 0
Член наглядової ради Присяжнюк Галина Володимирiвна КЕ № 482453, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi 11.12.1996 06.12.2011 14 0.01423458598 % 14 0 0 0
Член наглядової ради Бурмеха Сергiй Вiкторович КЕ № 036715, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 13.09.1995 06.12.2011 14 0.01423458598 % 14 0 0 0
Член наглядової ради Абразумов Олександр Володимирович КЕ № 108212, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 09.11.1995 06.12.2011 14 0.01423458598 % 14 0 0 0
Член наглядової ради Константинова Євдокiя Митрофанiвна дIн № дIн, виданий дIн 06.12.2011 14 0.01423458598 % 14 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Кучер Сергiй Вiкторович КЕ № 177474, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 23.02.1996 06.12.2011 400 0.40670245648 % 400 0 0 0
Головний бухгалтер Iсайко Людмила Семенiвна КЕ № 840737, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 12.11.1997 06.12.2011 1 816 1.84642915243 % 1 816 0 0 0
Член наглядової ради Кучер Iнна Вiкторiвна КЕ № 177475, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 22.11.1999 06.12.2011 14 0.01423458598 % 14 0 0 0
Усього   20 110 20.44696599968 % 20 110 0 0 0
Опис