Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Особлива інформація на 12.04.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Поповський Володимир Iллiч 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    13.04.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Причорноморське пiдприємство "Кольормет"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00196865
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 65028
     Населений пункт м. Одеса
     Вулиця, будинок вул. Лазарева, 74
     Міжміський код, телефон та факс (048) 738-08-84, (048) 738-08-84
     Електронна поштова адреса cvetmet@te.net.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 09.04.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi ДКЦПФР
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 70 (1323)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 12.04.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення http:IIwww.cvetmet.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 12.04.2012