Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Особлива інформація на 12.04.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
06.04.2012 Звільнено Голова наглядової ради Хiлько Анатолiй Григорович КК, 667492, 15.08.2001, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 1,887
Зміст інформації Посадова особа Голова наглядової ради Хiлько Анатолiй Григорович (паспорт: серiя КК номер 667492 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 15.08.2001) звiльнена 06.04.2012. Звiльнення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв товариства вiд 06.04.2012 р. (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.88700%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
06.04.2012 Звільнено Член наглядової ради Кучер Iнна Вiкторiвна КЕ, 177475, 23.02.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 0,014
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Кучер Iнна Вiкторiвна (паспорт: серiя КЕ номер 177475 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 23.02.1996) звiльнена 06.04.2012. Звiльнення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв товариства вiд 06.04.2012 р. (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
06.04.2012 Звільнено Член наглядової ради Чекановська Ольга Сергiївна КМ, 043443, 06.08.2002, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 0,014
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Чекановська Ольга Сергiївна (паспорт: серiя КМ номер 043443 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 06.08.2002) звiльнена 06.04.2012. Звiльнення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв товариства вiд 06.04.2012 р. (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
06.04.2012 Звільнено Член наглядової ради Пунько Валерiй Михайлович КЕ, 141003, 14.02.1996, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 0,537
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Пунько Валерiй Михайлович (паспорт: серiя КЕ номер 141003 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 14.02.1996) звiльнена 06.04.2012. Звiльнення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв товариства вiд 06.04.2012 р. (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.53700%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
06.04.2012 Звільнено Член наглядової ради Музика Наталiя Миколаївна КЕ, 840099, 24.10.1997, Iллiчiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi 0,014
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Музика Наталiя Миколаївна (паспорт: серiя КЕ номер 840099 виданий Iллiчiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi 24.10.1997) звiльнена 06.04.2012. Звiльнення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв товариства вiд 06.04.2012 р. (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
06.04.2012 Звільнено Член наглядової ради Голюк Андрiй Сергiйович КМ, 204723, 22.03.2004, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 0,014
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Голюк Андрiй Сергiйович (паспорт: серiя КМ номер 204723 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 22.03.2004) звiльнена 06.04.2012. Звiльнення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв товариства вiд 06.04.2012 р. (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
06.04.2012 Звільнено Член наглядової ради Присяжнюк Галина Володимирiвна КЕ, 482453, 11.12.1996, Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi 0,014
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Присяжнюк Галина Володимирiвна (паспорт: серiя КЕ номер 482453 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi 11.12.1996) звiльнена 06.04.2012. Звiльнення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв товариства вiд 06.04.2012 р. (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
06.04.2012 Звільнено Член наглядової ради Бурмеха Сергiй Вiкторович КЕ, 036715, 13.09.1995, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 0,014
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Бурмеха Сергiй Вiкторович (паспорт: серiя КЕ номер 036715 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 13.09.1995) звiльнена 06.04.2012. Звiльнення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв товариства вiд 06.04.2012 р. (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
06.04.2012 Звільнено Член наглядової ради Абразумов Олександр Володимирович КЕ, 108212, 09.11.1995, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 0,014
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Абразумов Олександр Володимирович (паспорт: серiя КЕ номер 108212 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 09.11.1995) звiльнена 06.04.2012. Звiльнення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв товариства вiд 06.04.2012 р. (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
06.04.2012 Звільнено Член наглядової ради Константинова Євдокiя Митрофанiвна КЕ, 389854, 20.09.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС Одеської обл. 0,014
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Константинова Євдокiя Митрофанiвна (паспорт: серiя КЕ номер 389854 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС Одеської обл. 20.09.1996 ) звiльнена 06.04.2012. Звiльнення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв товариства вiд 06.04.2012 р. (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
06.04.2012 Призначено Член наглядової ради Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна КК, 087207, 04.09.1998, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 10,125
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна (паспорт: серiя КК номер 087207 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 04.09.1998) призначена 06.04.2012. Призначення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв вiд 06.04.2012 року (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10.12500%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - комерцiйний директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 9958 iменних простих акцiй.
06.04.2012 Призначено Член наглядової ради Бурмеха Тетяна Миколаївна КК, 955963, 24.05.2002, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 4,776
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Бурмеха Тетяна Миколаївна (паспорт: серiя КК номер 955963 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 24.05.2002) призначена 06.04.2012. Призначення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв вiд 06.04.2012 року (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4.77600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - начальник комерцiйного вiддiлу. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 4697 iменних простих акцiй.
06.04.2012 Призначено Голова наглядової ради Перекос Андрiй Федорович КЕ, 112784, 25.12.1995, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 25,026
Зміст інформації Посадова особа Голова наглядової ради Перекос Андрiй Федорович (паспорт: серiя КЕ номер 112784 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 25.12.1995) призначена 06.04.2012. Призначення вiдбулось за рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 06.04.2012р. (протокол №5) та за рiшенням загальних зборiв вiд 06.04.2012 року (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25.02600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - головний iнженер. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 24614 iменних простих акцiй.
06.04.2012 Призначено Член наглядової ради Iсайко Людмила Семенiвна КЕ, 840737, 12.11.1997, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 1,846
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Iсайко Людмила Семенiвна (паспорт: серiя КЕ номер 840737 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 12.11.1997) призначена 06.04.2012. Призначення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв вiд 06.04.2012 року (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.84600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - головний бухгалтер. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 1816 iменних простих акцiй.
06.04.2012 Призначено Член наглядової ради Матерной Олександр Валерiйович КМ, 150327, 20.05.2003, Хмельницьким ВМ Малиноського РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 0,000
Зміст інформації Посадова особа Член наглядової ради Матерной Олександр Валерiйович (паспорт: серiя КМ номер 150327 виданий Хмельницьким ВМ Малиноського РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 20.05.2003) призначена 06.04.2012. Призначення вiдбулось за рiшенням загальних зборiв вiд 06.04.2012 року (протокол №20) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - директор бази вiдпочинку. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - акцiями товариства не володiє.