Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Особлива інформація на 26.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2017Припинено повноваженняГолова наглядової радиЧекановська Лiлiя Пантелеймонiвнад/н, д/н, д/н10.1249
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено повноваження у зв"язку iз закiнченням строку дiї повноважень 26.04.2017 р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10.12490%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 р.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиПерекос Андрiй Федоровичд/н, д/н, д/н25.0264
Зміст інформації:
Член наглядової ради Перекос Андрiй Федорович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено повноважень у зв"язку iз закiнченням строку дiї повноважень 26.04.2017 р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25.02640%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 р.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиБурмеха Тетяна Миколаївнад/н, д/н, д/н4.7757
Зміст інформації:
Член наглядової ради Бурмеха Тетяна Миколаївна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено повноваження у зв"язку iз закiнченням строку дiї повноважень 26.04.2017 р. Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4.77570%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 р.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиIсайко Людмила Семенiвнад/н, д/н, д/н1.8464
Зміст інформації:
Повноваження Член наглядової ради Iсайко Людмила Семенiвна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено повноваження у зв"язку iз закiнченням строку дiї повноважень 26.04.2017 р. Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.84640% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 р.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиБиковський Валерiй Анатолiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Повноваження Член наглядової ради Биковський Валерiй Анатолiйович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено повноваження у зв"язку iз закiнченням строку дiї повноважень 26.04.2017 р. Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 р.
26.04.2017Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiїКучер Сергiй Вiкторовичд/н, д/н, д/н0.4067
Зміст інформації:
Голова ревiзiйної комiсiї Кучер Сергiй Вiкторович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено повноваження у зв"язку iз закiнченням строку дiї повноважень 26.04.2017 р. Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.40670%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 р.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїПунько Валерiй Михайловичд/н, д/н, д/н0.5368
Зміст інформації:
Член ревiзiйної комiсiї Пунько Валерiй Михайлович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено повноваження у зв"язку iз закiнченням строку дiї повноважень 26.04.2017 р. Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.53680%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 р.
26.04.2017Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїГолюк Сергiй Михайловичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Член ревiзiйної комiсiї Голюк Сергiй Михайлович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено повноваження у зв"язку iз закiнченням строку дiї повноважень 26.04.2017 р. Рiшення прийняте загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 р.
26.04.2017ПризначеноГолова наглядової радиЧекановська Лiлiя Пантелеймонiвнад/н, д/н, д/н10.1249
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду, як члена наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Як Голову наглядової ради, посадову особу призначено рiшенням Наглядової ради (протокол №3 вiд 26.04.2017 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10.12490%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - комерцiйний директор. Посадова особа є акцiонером.
26.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиПерекос Андрiй Федоровичд/н, д/н, д/н25.0264
Зміст інформації:
Член наглядової ради Перекос Андрiй Федорович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25.02640% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний iнженер. Посадова особа є акцiонером.
26.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиIсайко Людмила Семенiвнад/н, д/н, д/н1.8464
Зміст інформації:
Член наглядової ради Iсайко Людмила Семенiвна(посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.84640%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер. Посадова особа є акцiонером.
26.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиКучер Сергiй Вiкторовичд/н, д/н, д/н0.4067
Зміст інформації:
Член наглядової ради Кучер Сергiй Вiкторович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.40670%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - водiй. Посадова особа є акцiонером.
26.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиГолюк Сергiй Михайловичд/н, д/н, д/н0.9639
Зміст інформації:
Член наглядової ради Голюк Сергiй Михайлович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.9639%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - водiй. Посадова особа є акцiонером.
26.04.2017ПризначеноГолова ревiзiйної комiсiїБурмеха Тетяна Миколаївнад/н, д/н, д/н4.7757
Зміст інформації:
Голова ревiзiйної комiсiї Бурмеха Тетяна Миколаївна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду, як член ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Посадова особа, як Голова ревiзiйної комiсiї призначено рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 26.04.2017 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4.77570%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник комерцiйного вiддiлу.
26.04.2017ПризначеноЧлен ревiзiйної комiсiїПунько Валерiй Михайловичд/н, д/н, д/н0.5368
Зміст інформації:
Член ревiзiйної комiсiї Пунько Валерiй Михайлович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.5368% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - iнженер по нормуванню палива в порту "Пiвденний".
26.04.2017ПризначеноЧлен ревiзiйної комiсiїХiлько Анатолiй Григоровичд/н, д/н, д/н1.8871
Зміст інформації:
Член ревiзiйної комiсiї Хiлько Анатолiй Григорович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2017 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.8871% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.